ProSales markkinoinnin suunnittelussa,...
ProSales myyntiprosessin hallinnassa
ProSales projektityön ohjaukseen
Prosales yhdistystoiminnan hallintaan
ProSales koulutus- ja kurssitoiminnassa
ProSales myynninohjauksessa
ProSales koulutustoiminnan hallinnassa
Osoitteet vanhenevat
ProSales projektiluonteisessa myynnissä
ProSales resurssienhallinnassa
Meillä on rekkarit kunnossa
Suoramarkkinointi
ProSales viestinnän hallinnassa
o ProSales-CRM > ProSales myyntiprosessin hallinnassa

ProSales myyntiprosessin hallintaan ja ohjaukseen

Yleistä

ProSales tarjoaa käyttöönne asiakasrekisterin, tuoterekisterin, kilpailijarekisterin sekä viestintätapahtumien, tehtävien, projektien, resurssien, sopimusten ja dokumenttien hallinnan kokonaisvaltaiseen myynnin ohjaukseen.

ProSales-ohjelmaa käyttäessäsi tunnet monipuolisesti asiakkaasi ja heidän todelliset tarpeensa. Voit ohjata myyntiä realistisista lähtökohdista asettamalla tavoitteita ja osatavoitteita, ja tarjota oikeita tuotteita oikeille asiakkaille. Voit suunnitella ja toteuttaa markkinointimixisi sekä analysoida lopputulosta.

Myyntiprosessi

1) Myyntivinkit

Markkinoinnin ohjaus on osa myynnin ohjausta, koska ne ovat toisiinsa sidoksissa. ProSales sisältää erinomaiset välineet myyntivinkkien keräämiseen ja tallentamiseen. Lue lisää erillisestä osiosta kuinka tehokkaasti voit hyödyntää ProSales-ohjelmistoa markkinoinnissa: >>ProSales markkinoinnin tehostajana

2) Asiakkaiden kontaktointi

Asiakaskontaktien hallintaan on käytössä monipuolinen kalenteri, jolla voidaan hallinnoida yksittäisiä tehtäviä ja työryhmätapaamisia. Myyntihenkilöstä pitää omat "soittolistansa" ojennuksessa, eikä aikaa kulu turhaan miettimseen. Tarvittaessa myyjät voivat hallita kalenterilla myös myyntiresursseja kuten neuvotteluhuoneita tai esittelylaitteita. Myös tehtävien siirtäminen henkilöltä toiselle sujuu jouhevasti. ProSales on kokonaisvaltainen ratkaisu myyntihenkilöstön ajan ja resurssien hallintaan, jonka avulla kaikki tietävät mitä asiakkaiden kanssa on oikeasti tehty.

3) Ehdotus ja tarjous

Ehdotus- ja tarjous-vaiheessa voidaan avata myyntiprojekti  jonka avulla voidaan seurata myynnin etenemistä vaiheesta toiseen.Tiedät jatkuvasti mikä on myynnin tila ja mikä on myynnin mahdollinen potenttiaali. Tarjousrivit saadaan halutessa suoraan tuoterekisteristä ja itse tarjous voidaan luoda automaattisesti Wordilla käyttäen hyväksi samoja tarjousrivejä, joita käytetään myynnin seurantaan ja raportointiin. ProSales ohjelmiston avulla pidät tarjoukset ja potenttiaalit ojennuksessa pystyt arvioimaan mihin käytännön myyntityö kannattaa suunnata.

4) Tilausten käsittely

ProSales sisältää optiona tarvittavat toiminnot tilauksen syöttämiseksi suoraan asiakashallinnan ohjelmistoon, jolloin tilaustoimintoja käytettäessä asiakkaan kohdalle jää täydellinen ostohistoria, jota voidaan hyödyntää mm. markkinoinnissa erittäin monipuolisten hakutoimintojen ansioista. ProSales-ohjelmiston tilaustoimintojen avulla myyntihenkilöt voivat itsenäisesti hallita tilauksia ja kaikki näkevät helposti mitä kenellekin on myyty ja mitä voisi vielä myydä lisää.

5) Toimitus

Jos kysymyksessä on tavallinen tavaratoimitus, ProSales tuottaa vähintään tilausvahvistuksen ja lähetteen.

6) Laskutus

Laskutuksen hoitamiseen on tarjolla useampiakin vaihtoehtoja. Vaihtoehdot riippuvat käytettävästä taloushallinnon ohjelmasta. ProSales:sa on oma käyttöliittymänsä ulkopuolisiin taloushallinnon ohjelmiin. Itse siirto-ohjelma täytyy sovittaa taloushallinnon ohjelman tarjoamaan rajapintaan.

ProSales myyntijohdon apuvälineenä

Markkinointi ja myynti kokonaisuutena on prosessi, johon syötetään panoksia ja tavoitteena on aikaansaada pitkällä aikavälillä kannattavaa liiketoimintaa. ProSales tarjoaa Raportit, haut ja listaukset myyntihenkilöstön johtamiseen niin käytännössä kuin strategisemmalla tasolla. Havainnot ja mittaustulokset voivat olla pohjana myynnin ohjaukselle.

(c) Business DataBases Oy