ProSales markkinoinnin suunnittelussa,...
ProSales myyntiprosessin hallinnassa
ProSales projektityön ohjaukseen
Prosales yhdistystoiminnan hallintaan
ProSales koulutus- ja kurssitoiminnassa
ProSales myynninohjauksessa
ProSales koulutustoiminnan hallinnassa
Osoitteet vanhenevat
ProSales projektiluonteisessa myynnissä
ProSales resurssienhallinnassa
Meillä on rekkarit kunnossa
Suoramarkkinointi
ProSales viestinnän hallinnassa
o ProSales-CRM > Prosales yhdistystoiminnan hallintaan

ProSales yhdistysten jäsenhallintaan

Järjestöjen toiminta koostuu monista osatoiminnoista, joiden hallinta on haaste tietojärjestelmälle. Normaalin jäsenhallinnan ja tiedotuksen lisäksi yhdistyksillä voi olla monipuolisia jäsenpalveluita, kuten koulutusta, jaostoimintaa ja tuotteiden myyntiä.

Ihanteellisessa ratkaisussa yhdistyvät jäsenrekisteri-, CRM- ja kurssihallintaohjelmiston ominaisuudet. Kustannustehokkuuden ja palvelun parantamiseksi ollaan yhä enemmän siirtymässä verkkopalveluun, jossa monet jäsenpalvelut voidaan itsepalveluperiaatteella hoitaa Internetissä. ProSales  yhdistettynä Business DataBases Oy:n tarjoamiin vuokrattaviin extranet-palveluihin on ihanneratkaisu näiden asioiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen.

Ominaisuuksia

 • Mahdollistaa erilaiset jäsenyydet. Jäsenyydet voivat olla esim. yksityishenkilö-, yrityshenkilö-, toimipiste- ja yritys-/konsernikohtaisia jäsenyyksiä
 • Yhdellä henkilöllä voi olla useita erilaisia jäsenyyksiä
 • Jäsenyyksiin voidaan liittää jäsenmaksuihin ja mahdollisiin palveluihin liittyviä alennussääntöjä
 • Jäsenyyshistoria tallentuu tietokantaan. Tätä voidaan käyttää jäsenpalveluiden kohdennetussa markkinoinnissa
 • Jäsen- tai asiantuntijaprofiloinnissa voidaan käyttää tietokantaan tallentuvaa kyselysarjaa
 • Jäsenyyksille voidaan määritellä myös poikkeava laskutusosoite
 • Laskutus ja reskontra voidaan hoitaa joko ProSalesissa tai tähän liitetyllä erillisellä taloushallinnon ohjelmalla

Viestintä

ProSales toimii MS Office ohjelmien kanssa. Järjestelmästä käsin voidaan lähettää personoituja sähköposteja tai Word dokumentteja. Saapuneet viestit voidaan helposti linkittää lähettäjän jäsenyyteen liittyviin tietoihin.

Verkkopalvelut

Business DataBases Oy tarjoaa myös jäsenhallintaa täydentäviä extranet-palveluita, joiden avulla:

 • palvelun käyttäjä näkee kaikki omat voimassaolevat jäsenyydet ja voi tarvittaessa muuttaa yhteys-, Laskutus- tai luokittelutietojaan
 • palvelun käyttäjä voi hakea jäsenyyttä verkon kautta ja vapaasti määritellä jäsenyyteen liittyvät luokittelutiedot. Hakijan tiedot siirtyvät automaattisesti jäsenkantaan edelleen käsiteltäviksi
 • Sähköpostiviestissä olevan linkin kautta jäsen voidaan ohjata suoraan jäsentietojen päivityslomakkeelle, jossa hän voi tarvittaessa päivittää sillä hetkellä voimassa olevia jäsentietojaan
 • jäsen voidaan sähköpostilinkillä tai erillisellä tunnuksella ohjata verkkokauppaan, joka tarjoaa tuotteita hänen jäsenyyttään vastaavilla hinnoilla
 • jäsen saa käyttöönsä sähköisen jäsenmatrikkelin

Extranet pavelualustalla voidaan toteuttaa koko sivusto täydellisenä ratkaisuna, joka sisältää julkisen puolen ja vain jäsenille tarkoitetun extranetin.

(c) Business DataBases Oy