ProSales markkinoinnin suunnittelussa,...
ProSales myyntiprosessin hallinnassa
ProSales projektityön ohjaukseen
Prosales yhdistystoiminnan hallintaan
ProSales koulutus- ja kurssitoiminnassa
ProSales myynninohjauksessa
ProSales koulutustoiminnan hallinnassa
Osoitteet vanhenevat
ProSales projektiluonteisessa myynnissä
ProSales resurssienhallinnassa
Meillä on rekkarit kunnossa
Suoramarkkinointi
ProSales viestinnän hallinnassa
o ProSales-e

ProSales - e

Extranet -palvelut

Palveluiden yleinen toimintaperiaate

Palvelut toimivat replikoituna järjestelmänä BDB Oy:n palvelimella. Palveluun liittyvät julkaistavat sivut voivat olla upotettuna yrityksen omille sivuille tai sivut voidaan kokonaisuudessaan rakentaa ns. palvelualustan päälle,  jolla voidaan helposti hallinnoida sivustojen sisältöjä sekä asiakkaiden tai yhteistyökumppanien oikeuksia päästä sivustojen eri alueille. Käyttäjätiedot ja oikeudet synkronoituvat suoraan ProSales CRM-ohjelmistosta.

kuva

  1. Palvelun sisältö siirretään ajastetusti BDB:n palvelimelle.
  2. Asiakas tavoittaa palvelun Internetin kautta.
  3. Palvelupyyntö siirtyy extranet-palvelimen välitietokantaan.
  4. Palvelupyyntö kopioituu määräajoin ProSales-puskuriin, jonka sisältö tarkistetaan ja hyväksytään www-käsittelymodulissa.
  5. Tarkistettu ja hyväksytty palvelupyyntö tai palaute siirtyy ProSales -kantaan.
  6. ProSales-sähköpostilinkki palveluun tai palvelupyynnön kuittaus.
  7. Liitäntä taloushallinnon järjestelmään.

ProSales-e Opt 01, asiakaspalautteiden käsittely

Palvelun avulla asiakkaat voivat antaa palautetta tai pyytää lisätietoja. Uudet asiakkaat antavat ensin yhteystietonsa, ja tämän jälkeen varsinaisen palautteen. Tarkistuksen jälkeen tiedot siirtyvät yrityksen ProSales -kantaan. Asiakkaille, joiden tiedot ovat jo tietokannassa, voidaan ProSales:ta käsin lähettää sähköpostiviesti sisältäen linkin toivotulle www-sivulle. Tällä tavalla kannassa oleva asiakas tulee tunnistettua eikä yhteystietoja tarvitse syöttää. Palautteet ja palvelupyynnöt käsitellään edelleen ProSales CRM:ssä.

ProSales-e Opt 02, asiakastietojen syöttö, poisto ja päivitys verkkoliitännän kautta

Tämä palvelu antaa mahdollisuuden yrityksen asiakkaille itse tarkistaa ja päivittää yhteystietojaan. Asiakkaille lähetetään sähköpostiviesti, jossa on linkki hänen omiin yritys- ja henkilötietoihinsa. Ikkunan avulla asiakas päivittää tietonsa, jolloin ne automaattisesti siirtyvät yrityksen ProSales-ohjelmaan käsiteltäviksi. Palvelu auttaa merkittävästi asiakasrekisterin ylläpidossa, koska asiakkaat itse päivittävät tietonsa. Henkilöiden siirtymiset tai poistamiset käsitellään ProSalesin toimintoja hyväksikäyttäen.

ProSales-e Opt 03, extranet kauppapaikka tavanomaisille tuotteille

Extranet kauppapaikka ja ProSales CRM muodostavat kiinteän kokonaisuuden, joka hallitsee koko kaupantekoprosessin verkkotilauksesta toimitukseen ja laskutukseen. ProSales CRM:n tuoterekisterissä ylläpidettävät tuotteet näkyvät asiakkaalle www-sivuilla, joilla asiakas voi myös tehdä tilauksen. Tilaus välittyy ProSales CRM:ään edelleen käsittelyä varten. Jos asiakas on jo rekisterissä ja hänellä on voimassaoleva hintasopimus, huomioi ohjelma automaattisesti myös tämän. Ostokset on mahdollista maksaa myös luottokortilla. Kaikki ostot kirjautuvat yrityksen ProSales kantaan. Laskutus voidaan hoitaa ProSales-ohjelmassa tai tilaus voidaan siirtää suoraan erilliseen taloushallinnon järjestelmään.

ProSales-e Opt 04, kurssi-ilmoittautumiskauppapaikka

Kurssi-ilmoittautumiskauppapaikka on tavanomaisen kauppapaikan erkoissovellus, joka nivoutuu kiinteänä osana ProSales CRM:n kurssihallintatoimintoihin. Www-sivusto tarjoaa ProSales -kannassa ylläpidettävän kurssikalenterin, josta käsin voidaan tarkastella tarjottujen koulutustilaisuuksien sisältöä sekä ilmoittautua valituille kursseille. Kurssit voidaan näyttää esim. aiheensa perustella, ja näkymää voidaan rajata erilaisin hakuehdoin. Kurssihallintaan voidaan liittää palautteen käsittely, joka antaa mahdollisuuden sekä esitietojen keräykseen että kurssipalautteiden antamiseen. Yksityiskohtaisemmat tiedot ovat erillisessä esitteessä.

ProSales-e Opt 05, kongressi-ilmoittautumisten hallinta

Kauppapaikka on tarkoitettu kongresseja järjestäville yrityksille ja järjestöille. Mahdollisuus tehostaa ja yhdenmukaistaa kongressiohjelman sisällön esittelyä, ilmoittautumista, maksamista sekä kaikkea siihen liittyvää kanssakäymistä asiakkaiden kanssa. Kongressi-ilmoittautumispaikka eroaa tavallisesta kurssi-ilmoittautumispaikasta siinä, että sivut ovat staattisia, jolloin sivujen ulkoasu, sisältö ja tuotteet luodaan sivustoille kongressikohtaisesti, mutta varsinaiset kongressituotteet ovat tuotenimikkeittäin hinnoiteltuna ProSales kannassa. Ilmoittautumislogiikka myös valvoo, että sama ilmoittautuja ei voi osallistua useampiin samanaikaisesti pidettäviin tilaisuuksiin. Kongressi-ilmoittautumisten jatkokäsittely tapahtuu ProSales CRM:ssä samalla tavalla kuin tavanomaisessa kurssihallinnassa. Yksityiskohtaisemmat tiedot ovat erillisessä esitteessä.

ProSales e-Opt 06, kurssien Extranet -syöttöpalvelu

Tämä on verkkopalvelu, jossa yrityksen yhteistyökumppani voi www-palvelun kautta perustaa uusia kurssitilaisuuksia, joita tullaan ylläpitämään ja hallinnoimaan ProSales CRM:ssä. Normaalisti kurssitietoja ylläpidetään ProSales CRM:n työasemasta käsin. Yksityiskohtaisemmat tiedot ovat erillisessä esitteessä.

ProSales e-Opt 07, maksut luottokortilla

Optio antaa mahdollisuuden maksaa ostokset Eurocard- ja Visa -luottokorteilla. Yksityiskohtaisemmat tiedot ovat erillisessä esitteessä.

ProSales-e Opt 08, jäsenhakemuspalvelu

Jäsenhakemuspalvelu on tarkoitettu yrityksille ja yhdistyksille, jotka pitävät jäsenrekisteriä. Jäsenyys muodostuu jäsensopimuksessa, joka tehdään ja ylläpidetään ProSales CRM:ssä. Sopimuksen puitteissa hoidetaan jäsenmaksut ja muut etuisuudet, mitkä jäsenyys tuo tullessaan. Jäsenhakemuspalvelu avaa hakijalle www-ikkunan, jossa on kentät tarvittaville tiedoille. Hakijan tiedot siirtyvät automaattisesti ProSales -kantaan, jossa niiden oikeellisuus tarkistetaan jäsensopimuksen avaamiseksi. Jäsentietojen ajan tasalla pitoa helpottaa myös asiakastietojen päivitystoiminto Opt 02. Yksityiskohtaisemmat tiedot ovat erillisessä esitteessä.

ProSales-e Opt 09, sähköinen jäsenmatrikkeli

Sähköinen jäsenmatrikkeli on palvelu, joka on tarkoitettu yhdistyksille ja järjestöille, jotka haluavat julkaista jäsenistöstään verkossa henkilöhakemiston. Palvelu sisältää jäsenistölle monipuoliset hakumahdollisuudet sekä ajantasaiset perustilastot jäsenistön rakenteesta (titteli, ikä, sukupuoli, jäsenmäärän kehitys jne.). Jäsenet voivat myös itsenäisesti päivittää yhteystietonsa ja valokuvansa, jolloin ylläpitäminen on mahdollisimman vaivatonta. Myös kaikki ProSales CRM:ssä tehdyt muutokset tulevat hakemistoon näkyviin.

(c) Business DataBases Oy