ProSales markkinoinnin suunnittelussa,...
ProSales myyntiprosessin hallinnassa
ProSales projektityön ohjaukseen
Prosales yhdistystoiminnan hallintaan
ProSales koulutus- ja kurssitoiminnassa
ProSales myynninohjauksessa
ProSales koulutustoiminnan hallinnassa
Osoitteet vanhenevat
ProSales projektiluonteisessa myynnissä
ProSales resurssienhallinnassa
Meillä on rekkarit kunnossa
Suoramarkkinointi
ProSales viestinnän hallinnassa
o Yritys

Business DataBases Oy

Yritys on perustettu v. 1992. Yrityksen toiminta-ajatuksena on kehittää ja markkinoida liiketoiminnan laatua ja tuottavuutta edistäviä tietokantasovelluksia.

Tavoitteemme

Yrityksenä Business DataBases Oy haluaa auttaa pk-yrityksiä kehittymään tarjoamalla järjestelmiä, jotka tuovat mahdollisuuden luoda tehokkaat ja virtaviivaiset liiketoimintaprosessit.

Hyvät prosessit lisäävät liiketoiminnan:

 • laatua
 • jäljitettävyyttä
 • kontrollia
 • mitattavuutta
 • ennustettavuutta
 • johdettavuutta
 • tuottavuutta
 • kannattavuutta
 • arvoa

Mihin uskomme

Asiakkaiden tyytyväisyys on saavutettavissa avoimella, rehdillä, täsmällisellä sekä kaikkia sidosryhmiä kunnioittavalla toiminnalla.

Liiketoimintamme perustuu tuotteiden, palveluiden ja prosessien mahdollisimman hyvään hinnan ja laadun suhteeseen.

Järjestelmien käyttö asiakkaidemme yrityksissä vapauttaa rutiineista ja antaa työntekijälle mahdollisuuden käyttää aikaa omien asiakkaiden tai henkilöstön palveluun.

Tyypilliset asiakkaamme

 • Pienet kokonaisjärjestelmää etsivät yritykset
 • Konsultti- ja asiantuntijayritykset
 • Seminaari- ja koulutusyritykset
 • Monipuolisia palveluita tarjoavat järjestöt
 • IT-alan yritykset
 • Pääomatuotteita myyvät B to B yritykset
(c) Business DataBases Oy