ProSales markkinoinnin suunnittelussa,...
ProSales myyntiprosessin hallinnassa
ProSales projektityön ohjaukseen
Prosales yhdistystoiminnan hallintaan
ProSales koulutus- ja kurssitoiminnassa
ProSales myynninohjauksessa
ProSales koulutustoiminnan hallinnassa
Osoitteet vanhenevat
ProSales projektiluonteisessa myynnissä
ProSales resurssienhallinnassa
Meillä on rekkarit kunnossa
Suoramarkkinointi
ProSales viestinnän hallinnassa
o ProSales-CRM > ProSales projektityön ohjaukseen

ProSales (aikaveloitteisen) projektityön ohjaukseen

Yleistä

ProSales ohjelma tarjoaa menetelmän pienen ja keskisuuren konsulttiyritysten liiketoiminnan kokonaishallintaan markkinoinnista laskutukseen. Jos konsulttiyrityksen palveluihin kuuluu myös puhelin- tai muu tukipalvelu, tämä voidaan hoitaa myös ohjelman avulla. Varsinaisessa konsultoinnissa käytettävät toiminnot ovat: asiakasrekisteri, tilaukset, tehtävät, sopimukset, dokumenttien hallinta.

Konsultoinnin liiketoiminnalliset vaiheet

Markkinointi ja myynti

Palveluiden markkinoinnissa ja myynnissä voidaan käyttää kaikkia ProSales ohjelman mahdollisuuksia, jotka on suunniteltu ammattimaiseen markkinointiin ja myyntiprojektien hoitoon. Tehokasta Word-integraatiota käyttäen voidaan tulostaa ProSalesi:ssa laadittu tarjous, johon saadaan siirtymään tarjotut työvaiheet aikatauluineen ja kustannuksineen automaattisesti. Tarjouslaskenta voi halutessa huomioida mahdolliset puitesopimukset automaattisesti, jotka mahdollisesti vaikuttavat tarjottaviin hintoihin.

Projektikartoitus

Projektikartoitus voidaan halutessa toteuttaa ProSalesin strukturoidulla kyselytoiminnoilla. Samaa toimintoa voidaan käyttää myös arilaisten asiakaspalautteiden keräämisessä ja analysoimisessa.

Projektin toteuttaminen

Projektin toteuttaminen koostuu yleensä toimistotyöstä, neuvotteluista, muistioiden ja muiden dokumenttien laatimisesta sekä niiden toimittamisesta asianomaisille henkilöille. Lisäksi konsulttien tulee huolehtia rutiineista, kuten tunti- ja kustannuskirjauksista sekä matkalaskujen teosta. Kaikki edellä mainitut asiat voidaan organisoidustei hoitaa ProSales phjelmaa hyväksikäyttäen

Katselmus ja hyväksyminen

Jos projekti on usein samanlaisena toistuva, niin katselmukseen käyttää vakiokartoituskyselyä, joka voidaan toteuttaa ProSalesin kyselytoiminnoilla. Kyselyitä voidaan (vaatii www-palautepalvelun) lähettää asiakkaalle www-linkkeinä, jolloin hän voi vastata esim. projektin kuluessa erilaisiin kyselyihin suoraan omalta selaimeltaan. Kysely voi olla yksinkertainen kysely tai jopa kokonainen testauslomake, jonka avulla käydään läpi esim. kehitettävän tuotteen ominaisuuksia ja niiden toimivuutta/merkitystä asiakkaalle.

Laskutus

Projektin kestäessä voidaan luoda kertyneistä tunneista toteutuneita tuntitilauksia, jotka siirretään varsinaiseen laskutukseen. Laskuttaminen voidaan tehdä ProSalesin laskutustoiminnoilla tai siirtää ulkopuoliseen ohjelmaan ohjelmallisesti (kysy yhteensopivat ohjelmistot) tai käsin. Laskun yhteyteen voidaan tulostaa erittely tehdyistä tunneista ja niiden kustannuksista (matka, hotelli yms.). Halutessa myös kustannukset voidaan siirtää ProSalesin läpi laskutukseen.

ProSales yritysjohdon apuvälineenä

ProSales voi parhaimmillaan olla koko yrityksen kattava toiminnanohjaus järjestelmä aina markkinoinnista laskutukseen. Kaikki liiketoimintaan liittyvät tiedot ovat yhdessä kannassa oikeassa relaatiosuhteessa keskenään. ProSalesin tehokas hakumenettely tarjoaa monipuolisen reaaliaikaisen tuottavuutta ja laatua tukevan raportoinnin. Projektin edetessä sen kannattavuutta on helppo seurata. Kun aikataulun käsittävät tarjoukset tehdään samassa järjestelmässä, missä meneillään olevia projekteja hoidetaan, voidaan hyvissä ajoin etukäteen havaita mahdolliset aikatauluvaikeudet ja ottaa ne huomioon tarjousta tehtäessä.
 

(c) Business DataBases Oy